JOB OG JOBTRÆNING

I Send Flere Krydderier har vi udviklet en særlig beskæftigelsesindsats for aktivitetsparate minoritetsetniske kvinder. Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at hjælpe kvinder med begrænset erhvervserfaring vej ind på det danske arbejdsmarked eller få afklaret deres arbejdsevne.

Opkvalificeringen giver mulighed for, at kvinderne kan blive opkvalificeret eller afprøvet i en ordinær virksomhed på interne “træningsbaner” inden for køkken og caféområdet, samtidig med at der tages hensyn til den enkeltes skånebehov.

Her udover sikrer indsatsen, at der sker en overgang til eksterne virksomheden, som kan tilbyde kvinderne ordinær ansættelse eller praktik inden for køkkenområdet, men også andre relevante brancher.

Send Flere Krydderier bygger på et ønske om, at støtte borgerne i at komme i ordinær beskætigelse. Det er vores erfaring, at dette bedst sker gennem – fællesskabende, -helhedsorienterede og -individuelt tilpasset opkvalificeringsforløb, som også sikrer, at overgangen til det ordinær arbejdsmarked bliver så effektiv og gnidningsfri som mulig.

For mere information og samarbejde kontakt: Lene Brokø Olsen: lbo@sendflerekrydderier eller på mobil 41 95 31 53