Job og jobtræning

I Send Flere Krydderier har vi udviklet en særlig beskæftigelsesindsats for aktivitetsparate minoritetsetniske kvinder. Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at hjælpe kvinder med begrænset erhvervserfaring ind på det danske arbejdsmarked eller få afklaret deres arbejdsevne.

Vores beskæftigelsesindsats giver mulighed for at kvinderne kan blive opkvalificeret eller afprøvet i en ordinær virksomhed på interne “træningsbaner” inden for køkken og caféområdet, samtidig med at der tages hensyn til den enkeltes skånebehov. Herudover sikrer indsatsen, at der sker en overgang til eksterne virksomheder, som kan tilbyde kvinderne ordinær ansættelse eller praktik inden for køkkenområdet, men også andre relevante brancher.

Send Flere Krydderiers formål og indsats bygger på et ønske om at støtte borgerne i at komme i ordinær beskæftigelse. Det er vores erfaring, at dette bedst sker gennem fællesskabende, helhedsorienterede og individuelt tilpassede opkvalificeringsforløb, som samtidig sikrer, at overgangen til det ordinære arbejdsmarked bliver så effektiv og gnidningsfri, som mulig.

For mere information og samarbejde kontakt:

Christina Stærk
Socialrådgiver
cs@diversityworks.dk

Scroll to Top